ksquare
Read More
Ksquare, Ksquare Happy Birthday

11.11.2018 Ksquare chúc mừng sinh nhật

🎉️🎉️️ 🎉️️ ️ 11.11.2018 Happy Birthday! 🎉️️ 🎉️️ 🎉️️ Hãy gác lại quá khứ, hướng đến tương lai. Những gì tốt đẹp nhất vẫn đang đến. Ksquare Chúc bạn 2 bạn Trâm Anh và Quỳnh Hương một tuổi mới như thế...

Read more